Privatlivspolitik

Kunder og forretningsforbindelser hos Leander Byg:

Leander Byg er en dataansvarlig virksomhed og databeskyttelse bliver som al anden sikkerhed prioriteret højt hos Leander Byg. Leander Byg værner om de personoplysninger, der opbevares og lever op til Persondataforodningen og databeskyttelseslovgivningen. Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Denne persondatapolitik beskriver Leander Bygs behandling af oplysninger om tidligere, nuværende og potentielle kunder.

Hvis du har spørgsmål om Leander Bygs behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til henvende dig.

 

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

Leander Byg

Slotshusevej 3

7100 Vejle

CVR.: 28026358

Tlf.: +45 20900492

Web: www.leanderbyg.dk

Mail: jackpetersen@leanderbyg.dk

 
 

Hvilke persondata opbevares:

Leander Byg opbevarer ikke personfølsomme oplysninger om dig som f.eks. alder, køn, religion, cpr-nummer og lign. Der er udelukkende tale om kontaktoplysninger (Navn, adresse, tlf-nummer, mailadresse osv.) som går under kategorien personoplysninger.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Kontaktformularer

Når besøgende skriver til os via kontaktformularen på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kontaktformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.  Leander Byg beholder kontaktformularindsendelser i en bestemt periode udelukkende til brug ved kundeservice, og ikke til markedsføring.
 

Hvorfor opbevarer Leander Byg personoplysninger om dig, og hvornår slettes de:

For at kunne organisere og holde styr på kontakt / korrespondance med kunder og samarbejdspartnere er det nødvendigt for Leander Byg at have personoplysninger gemt. De vil blive slettet når det vurderes at de ikke længere er relevante i forhold til tilbagevendende kundeforhold,  garantiforpligtelser og andet samarbejde.

 

Hvad bruger Leander Byg dine personoplysninger til, og vil de blive videregivet:

Personoplysningerne bruges udelukkende til at organisere og holde styr på kontakt / korrespondance mellem dig og Leander Byg. Dine oplysninger holdes fortrolige og vil ikke blive videregivet til andre parter, med mindre Leander Byg er forpligtet til det. Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger, revision eller lignende.

 

Dine rettigheder vedr. personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Leander Byg opbevarer om dig. Du har desuden ret til at få redigeret eller slettet dine personoplysninger hos Leander Byg. Det skal dog nævnes at personoplysninger på nogle dokumenter som f.eks. kontrakter der er indgået med Leander Byg eller på regnskabsmæssige optegnelser som f.eks fakturaer ikke kan slettes da de lovgivningsmæssigt skal opbevares. Men disse vil blive opbevaret og behandlet fortroligt og sikkert. På datatilsynets hjemmeside er der en komplet liste over dine rettigheder som ”den registrerede”.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har generelle spørgsmål omkring dine personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig.

Du skal sende en mail til adressen: jackpetersen@leanderbyg.dk og derefter vil du hurtigst muligt og senest inden for en måned få svar tilbage. Bemærk dog at personoplysninger på visse dokumenter ikke vil kunne slettes jævnfør afsnittet ovenfor.